Kangaroo Paw colour...


© Anthony O'Halloran 2018